Escala Beaufort

Incorporación a Proxector: 19/11/2021

Vídeo didáctico (44´´), elaborado para o alumnado de ESO e bacharelato, no que os profesores Xacobo de Toro e Jorge Gutiérrez amplían de xeito breve os contidos explicados nun vídeo anterior (O vento. Introdución) sobre a escala Beaufort, usada para calibrar a categoría dos ventos segundo os efectos que producen.Jorge Gutiérrez    Xacobo de Toro    AUTORÍA
19/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO