Xacobo de Toro

Obsidiana

Xofre

Que son as plantas?

As especies invasoras

Os endemismos

As plantas anxiospermas

Navegación polos percorridos 360º de XeoClip

As plantas ximnospermas

Cantís de Loiba e O Picón

Cantís de Ortegal e da Capelada

Identificación de plantas invasoras e canto de aves

Plantas criptógamas vasculares

Material de laboratorio

As plantas briófitas. Musgos e escarmentas (hepáticas)

Bosque de ribeira

Estrutura interna da Terra. Modelos químico e xeofísico

A contaminación atmosférica. Introdución

O efecto invernadoiro

Teoría da expansión do fondo oceánico. Marie Tharp

Percorridos virtuais con imaxes 360º como material didáctico

O globo con auga que non estoura

A carta que terma da auga no vaso do revés

O aumento do nivel do mar

Indicador de pH con lombarda

A acidificación dos océanos

Ecosistemas: Biótopo e Biocenose. Parámetros bióticos e abióticos

Drons tello na aula. Manexo e programación con Droneblocks

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera (ampliación)

Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera

Capas da atmosfera. Termosfera ou Ionosfera. Auroras boreais e nubes noctilucentes

Capas da atmosfera. Mesosfera

Capas da atmosfera. Estratosfera e capa de ozono

Capas da atmosfera. Troposfera (ampliación)

Capas da atmosfera. Troposfera e tropopausa

Capas da atmosfera. Espesor

Capas da atmosfera. Definición, capas e altura