Manuel Vilariño

Inferencia estatística II. Intervalos de confianza

Inferencia estatística. Estimadores puntuais

Distribución normal

Teorema das probabilidades totais e Teorema de Bayes

Aproximación da Binomial pola Normal

Teorema de Pitágoras

Axuste por Gompertz

Modelo preditivo. Función de Gompertz

Suavizar a curva. Media móbil

Regresión lineal. Poboación fronte a número de falecementos

Inmunidade de rabaño

Proporción real de infectados. Contraste de hipóteses

Aplanar a curva. Punto de inflexión

Aplanar a curva cos datos do 26 de marzo de 2020

Test rápidos e toma de decisións

Cálculo integral co coronavirus

Aplanar a curva. Predición para España o 23 de marzo de 2020

Taxa de duplicación

Teorema de Bayes e test de coronavirus

Escala logarítmica e coronavirus

Aplanar a curva

Construción de corpos de revolución con Geogebra

Volumes de corpos xeométricos

Áreas de corpos de revolución

Xeometría analítica III

Xeometría analítica II

Xeometría analítica I

Números complexos. Forma polar

Números complexos

Ecuacións trigonométricas

Fórmulas trigonométricas