Vídeo (13' 04'') que recolle consellos e exemplos de boas prácticas para evitar accidentes á hora de empregar o tractor como ferramenta de traballo.

Fai unha clasificación das causas principais deses accidentes (envorcadura, atrapamento, caída...), analiza os requirimentos dos tractores para circular por vías públicas e presenta unha simulación do procedemento en caso de accidente.