Revalorizando produtos da industria agroforestal

Incorporación a Proxector: 17/7/2018

Vídeo de divulgación científica (14' 25''). Trátase dun proxecto de investigación financiado pola Axencia Galega de Innovación a través do Programa CONECTAPEME, no que se pretenden valorizar dous produtos (os residuos procedentes da recollida das castañas e do mantemento dos soutos e un coproduto da industria de fabricación de taboleiros). Os obxectivos pasan por obter bacteriocinas (como conservantes naturais), biosurfactantes (como estabilizadores na produción de taboleiros, estudar o emprego en pavimentos (polas súas propiedades antioxidantes) e un fertilizante orgánico.

Charla de Carlos Núñez Temes no DivulgaTerra 2017.

Carlos Núñez Temes    AUTORÍA
17/7/2018
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube