Vacas leiteiras e benestar animal: É a produción ecolóxica unha alternativa?

Incorporación a Proxector: 1/2/2022

Neste vídeo (11´ 55´´) María Rodríguez Domínguez presenta as súas investigacións sobre o benestar animal do gando vacún leiteiro. Os métodos empregados na produción láctea intensiva tenden a incrementar o tamaño dos rabaños e a diluír ou reprimir os comportamentos individualizados que poida presentar cada animal en particular. Pero tamén foron seleccionando xeneticamente unha raza (a frisoa americana) moi ben adaptada a un alto rendemento produtivo e ás limitacións que impón o manexo intensivo. Podería ser que esa selección fixese estas razas pouco adaptadas para as condicións da gandería ecolóxica (en teoría moito mellores en termos de benestar animal?). O benestar deste tipo de animais (medido segundo os seus niveis de determinados marcadores hormonais de estrés) pode ser semellante en ambos os tipos de produción?

A estas preguntas responde María nesta charla do DivulgaTerra 2021.

María Rodríguez Domínguez    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
1/2/2022
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO