Canto contribúe o gando vacún de carne en Galicia ao cambio climático?

Incorporación a Proxector: 9/1/2022

Neste vídeo (9´ 52´´) Marcos Fernández Vilela achega datos que obrigan a matizar a tese de que "a gandaría é unha fonte moi importante de emisión de gases de efecto invernadoiro". Tendo en conta que existen moitos sistemas diferentes de manexo, a emisión de gases de todos eles non ten por que ser nin semellante.
Analizando o caso da gandaría de vacún de carne en Galicia, Marcos chega á conclusión de que os sistemas extensivos en ecolóxico presentan unhas emisións moi inferiores ao resto de sistemas de manexo; ata o punto de que non só non contribúen ao cambio climático senón que axudan a contrarrestalo.

Esta charla forma parte das sesións do DivulgaTerra 2021.

Marcos Fernández Vilela    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
9/1/2022
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO