Tres regras para mellorar o equilibrio traballo-vida persoal

Incorporación a Proxector: 19/5/2022

Habitualmente normalizamos o feito de realizar tarefas laborais en horarios e contextos que deberían estar reservados para a vida persoal. Nesta charla de TED (5´ 06´´) Ashley Whillans, científica e profesora na Escola de Negocios da Universidade de Harvard, explícanos que isto é un erro e fálanos das tres regras que debemos cumprir para compatibilizar de xeito eficiente e saudable a nosa vida laboral e persoal.

Tradución ao galego de Andrea Basanta.

Ashley Whillans    AUTORÍA
19/5/2022
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO