Silvicultura activa de futuro

Incorporación a Proxector: 3/5/2019

Dos case tres millóns de hectáreas do territorio de Galicia, dous millóns están declaradas como superficie forestal. Isto quere dicir que dúas terceiras partes do territorio galego están destinadas a monte. Neste vídeo divulgativo (8´ 30´´), elaborado pola Asociación Forestal de Galicia, ponse de relevo o gran potencial ecolóxico, económico e social que pode ter para Galicia a xestión e aproveitamento sustentable dos nosos montes.

Asociación Forestal de Galicia CREACIóN
3/5/2019
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO