Plantación de frondosas

Incorporación a Proxector: 18/11/2022

Vídeo divulgativo (4´ 03´´), elaborado pola Asociación Forestal de Galicia, no que se amosan as diferentes fases de traballo na plantación de frondosas caducifolias: preparación do terreo, acondicionamento do solo, elección do marco de plantación axeitado, repicado de raíces (no caso de ser preciso), elección das épocas idóneas da plantación, fertilización da terra, plantación da propia planta e posterior colocación de sistemas de protección.

Asociación Forestal de Galicia CREACIóN
18/11/2022
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO