Círculos de lectura crítica

Incorporación a Proxector: 2/4/2024

Marcelo Martínez, docente do Departamento de Ciencias da Comunicación da USC, preséntanos neste vídeo (2´ 55´´) o proxecto de aprendizaxe e servizo (ApS) que está a desenvolver co alumnado da materia “Comunicación interpersoal e comunitaria” do grao en Xornalismo e Comunicación Audiovisual. No marco desta iniciativa as comunidades locais coñecen ferramentas de comunicación útiles para o desenvolvemento comunitario e o alumnado coñece as necesidades e saberes destas comunicades locais, para incorporalos ao tratamento informativo.

Marcelo Martínez Hermida    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
2/4/2024
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO