Mosteiro San Pedro de Vilanova de Dozón en 3D

Incorporación a Proxector: 18/11/2022

Igrexa románica do século XII. É o elemento que se conserva do antigo mosteiro bieito feminino de Dozón. Un dos exemplos mellor conservados do románico rural galego da provincia de Pontevedra cun dos testeiros máis traballados, posuíndo unha gran riqueza ornamental. Ademais conserva o campanario orixinal, construído nun sitio atípico dentro desta tipoloxía de arquitectura relixosa.

Este recurso foi incorporado a Proxector por Ana Moreno.