Diáclases e fallas

Incorporación a Proxector: 7/5/2019

Vídeo (7´ 59´´) que nos amosa como se forman dous tipos de fracturas ocasionadas polos esforzos tectónicos: as diáclases (fenda sen desprazamento dos bloques) e as fallas (fractura con desprazamento dos bloques). Descubrirás as principais características dunha falla, así como os diferentes tipos que existen segundo o movemento dos bloques (normais ou directas, inversas ou indirectas, e de dirección ou esgazadura).

Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
7/5/2019
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube