Método sísmico e principais descontinuidades. Capas da Terra

Incorporación a Proxector: 25/4/2019

Vídeo (7´) de carácter didáctico sobre o método sísmico, que é o procedemento que máis información achega da estrutura do interior terrestre. Baséase no estudo dos terremotos e do comportamento das ondas sísmicas ao viaxar polo interior da Terra. Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
25/4/2019
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA

Fonte: Youtube