Patrimonio toponímico

Incorporación a Proxector: 25/4/2019

Vídeo (121' 02'')  no que se presenta a toponimia galega como parte inherente dun patrimonio histórico que merece unha especial protección, tanto por parte das administracións públicas como da cidadanía no seu conxunto. Despois dunha breve introdución sobre a lexislación en materia de toponimia (internacional, estatal e autonómica), Gonzalo Navaza, profesor da Universidade de Vigo, fala da riqueza toponímica de Galicia baseándose en tres parámetros: a súa variedade, a súa densidade e a súa antigüidade.

Relatorio presentado nas Xornadas de Toponimia de Ourense, organizadas polo Concello de Ourense e a Universidade de Vigo (7 de abril de 2011).

Neste vinculo externo poderas ver
Patrimonio toponímico
Gonzalo Navaza Blanco    AUTORÍA
Universidade de Vigo CREACIóN
25/4/2019
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO