Vídeo (11' 55'') de Marleen Laschet en TEDxTrondheim, que fala das vantaxes de falarlle á xente na súa lingua propia ("Cando se lle fala a unha persoa nun idioma que entende, a mensaxe chegaralle á cabeza; cando se lle fala no seu propio idioma a mensaxe chégalle ao corazón", por dicilo con palabras de Nelson Mandela). E destaca, cun exemplo propio (unha historia dunha ra salvoulle o día), a utilidade de aprender algúns rudimentos mínimos de moitas linguas.
Tradución ao galego de Patricia Álvarez.

Marleen Laschet    AUTORÍA
18/3/2017
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube