Optimización para a xestión forestal

Incorporación a Proxector: 15/2/2017

Vídeo de divulgación científica (11´ 45´´). Manuel Arias Rodil fala no DivulgaTerra 2016 da súa investigación sobre métodos que permiten xestionar de forma óptima as explotacións forestais a nivel de rodal, tendo en conta tamén as restricións que se poden establecer a nivel de monte, xa que decisións óptimas para a primeira destas unidades poden non selo para a segunda.

Manuel Arias Rodil    AUTORÍA
15/2/2017
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube