O que saben os veterinarios e os médicos ignoran

Incorporación a Proxector: 12/2/2022

Vídeo de TED (15´ 01´´). Como se lle chama a un veterinario que só sabe tratar unha especie? Médico. Nunha charla fascinante, Barbara Natterson-Horowitz amósanos como unha aproximación á saúde que abranga todas as especies pode mellorar os tratamentos médicos que recibe o animal humano —especialmente no referido á saúde mental.
Tradución ao galego de Xusto Rodríguez.

Barbara Natterson-Horowitz    AUTORÍA
12/2/2022
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO