Distribución dos anfibios e réptiles de Galicia

Incorporación a Proxector: 3/12/2015

Video da conferencia impartida na Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo por Martiño Cabana Otero, investigador da Universidade da Coruña. Durante a exposición trátanse aspectos relativos á situación dos hérpetos na comunidade galega, como son: a súa distribución, ecosistemas que habitan, ameazas ou especies ameazadas.

Este recurso foi incorporado a Proxector por Dolores Vázquez Castro.

Neste vinculo externo poderas ver
Distribución dos anfibios e réptiles de Galicia
Martiño Cabana Otero    AUTORÍA
UVigo TV CREACIóN
3/12/2015
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO