Unha semente de cada vez, para protexer o futuro da comida

Incorporación a Proxector: 10/2/2020

Vídeo de TED (18´ 18´´). As variedades de trigo, millo e arroz que medran na actualidade poden non prosperar nun futuro ameazado polo cambio climático. Cary Fowler introdúcenos nun gran banco de sementes mundial, soterrado debaixo dunha montaña xeada en Noruega, que almacena un grupo diverso de cultivos alimentarios polo que nos poida traer o futuro.
Tradución ao galego de Xusto Rodríguez.

Cary Fowler    AUTORÍA
10/2/2020
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO