Os 20 do XX. Literatura e Teatro

Incorporación a Proxector: 15/11/2021

Vídeo divulgativo (11´ 04´´), dirixido por Antón Varela e locutado por Lucía Aldao, centrado na literatura e o teatro da Galicia dos anos 20 do século XX. Nesta época xorde unha camada de intelectuais que detectan a necesidade de desenvolver unha prosa e un teatro en galego, así como unha rede de empresas editoriais para o seu fomento e difusión.
Descubrirás a importancia transcendental que tivo a fundación en Ourense da revista cultural Nós, que supuxo un punto de inflexión para todo o estourido cultural que se desenvolveu despois. A creación literaria xurdida arredor da Xeración Nós (á que pertenceron autores como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Antón Losada Diéguez e Alfonso D. Rodríguez Castelao), o nacemento das vangardas literarias reivindicando unha nova forma de facer literatura (con nomes como Amado Carballo e Manuel Antonio), ou a modernización e galeguización do teatro galego (con autores como Ramón Cabanillas, Antonio Vilar Ponte ou Xaime Quintanilla) foron fenómenos culturais que caracterizaron esta década e marcaron para sempre o devir da literatura galega.

Antón Varela    AUTORÍA
Praza Pública CREACIóN Vinte CREACIóN
15/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO