Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera (ampliación)

Incorporación a Proxector: 22/11/2021

Vídeo didáctico (26´´), elaborado para o alumnado de ESO e bacharelato, no que os profesores Xacobo de Toro e Jorge Gutiérrez amplían de xeito breve os contidos sobre a exosfera explicados nun vídeo anterior: Capas da atmosfera. Exosfera ou magnetosfera.

Jorge Gutiérrez    Xacobo de Toro    AUTORÍA
22/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO