Distribución ambiental do virus da mixomatose do coello nunha granxa infectada

Incorporación a Proxector: 22/11/2021

Vídeo (10´ 39´´) de divulgación científica no que Cynthia López Novo, investigadora na Facultade de Veterinaria da USC, nos presenta as principais conclusións dunha investigación centrada no virus da mixomatose do coello. A mixomatose é unha enfermidade infecciosa específica dos coellos e representa unha das principais causas de perda económica na produción cunícola. Os obxectivos deste estudo eran coñecer a distribución ambiental do virus nunha granxa infectada, comprobar se a vacinación evita a eliminación do virus e valorar a utilidade da detección deste virus mediante a técnica da PCR.
A sesión desenvolveuse no marco da iniciativa Divulgaterra 2019.


Cynthia López    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
22/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO