Por que teñen os gatos pupilas verticais?

Incorporación a Proxector: 15/9/2022

Sabías que a forma das pupilas non é a mesma en todos os animais? Hai moitos animais de pastoreo, como as cabras, que teñen pupilas rectangulares. Outros animais, pola contra, téñenas en forma de media lúa ou de corazón. Ten isto algunha relación co rol que eses animais desenvolven no seu propio ecosistema? Neste vídeo de TED (4´ 59´´) Emma Bryce fálanos concretamente dos gatos domésticos e explícanos por que as súas pupilas son verticais.

Tradución ao galego de Penny Martínez.

Emma Bryce    AUTORÍA
15/9/2022
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO