Razóns trigonométricas dun ángulo calquera (I)

Incorporación a Proxector: 16/3/2023

Vídeo didáctico (23´ 44´´) que contén a primeira parte dunha lección na que o profesor Anxo Fernández explica como se calculan as razóns trigonométricas dun ángulo calquera nunha circunferencia goniométrica (de radio 1).
A lección está dirixida ao alumnado de 4º da ESO que está cursando a materia de matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas.

Anxo Fernández    AUTORÍA
16/3/2023
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO