Que é a hidronimia? (I)

Incorporación a Proxector: 29/6/2023

O filólogo Juan José Moralejo explícanos neste vídeo (2´ 33´´) que é a hidronimia, cal é o seu obxecto de estudo e que posibles significados teñen os nomes dos principais ríos de Galicia.
Esta peza foi realizada no marco do proxecto Toponimia de Galicia, que desenvolven en colaboración a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega.

Outros vídeos da serie:
-Que é a hidronimia? (II)

Juan J. Moralejo Álvarez    AUTORÍA
Xunta de Galicia CREACIóN Real Academia Galega CREACIóN
29/6/2023
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO