Homes, mulleres e STEM

Incorporación a Proxector: 28/11/2023

Charla divulgativa (15´ 39´´) na que Marta Veiga Izaguirre nos presenta unha análise de datos, elaborada no seo do grupo de innovación docente da USC XuvenCiencia, sobre os prexuízos e os estereotipos de xénero que condicionan a escolla de carreiras profesionais. Os datos están extraídos de 687 respostas de alumnado de ensino medio de 31 centros educativos galegos.

A charla forma parte das sesións do DivulgaTerra 2020.

Marta Veiga Izaguirre    AUTORÍA
Universidade de Santiago de Compostela CREACIóN
28/11/2023
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO