Teoría da deriva continental. Alfred Wegener

Incorporación a Proxector: 25/4/2019

Vídeo (7´ 59´´) sobre a teoría da deriva continental, proposta por Alfred Wegener en 1915, que afirmaba que hai uns 200 millóns de anos todos os continentes estaban unidos nun único supercontinente chamado Panxea, rodeado por un único océano chamado Panthalasa. A posterior fragmentación de Panxea daría lugar á creación dos diferentes continentes que coñecemos na actualidade. Fálase dos argumentos (xeográficos, xeolóxicos, paleontolóxicos e paleoclimáticos) achegados por Alfred Wegener, así como das obxeccións postas pola comunidade científica da época.

Material elaborado por Adela Otero e Xacobo de Toro, profesores de secundaria de bioloxía e xeoloxía, no marco do proxecto XeoClip.

Adela Otero    Xacobo de Toro    AUTORÍA
25/4/2019
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube