Capas da atmosfera. Troposfera (ampliación)

Incorporación a Proxector: 22/11/2021

Vídeo didáctico (1´ 23´´), elaborado para o alumnado de ESO e bacharelato, no que os profesores Xacobo de Toro e Jorge Gutiérrez amplían de xeito breve os contidos sobre a troposfera explicados nun vídeo anterior (Capas da atmosfera. Troposfera e tropopausa) . En concreto, descubrirás en que consiste a inversión térmica, un fenómeno relacionado coa temperatura e a circulación do aire a través da atmosfera.

Jorge Gutiérrez    Xacobo de Toro    AUTORÍA
22/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO