Pódense curar as enfermidades xenéticas reescribindo o ADN?

Incorporación a Proxector: 22/11/2021

Vídeo de TED (16´ 13´´) no que o bioquímico David R. Liu nos explica en que consisten as enfermidades xenéticas, provocadas por “mutacións puntuais” (cambio dunha única letra) do noso xenoma. En moitas ocasións sabemos con exactitude cal é o cambio de letra que provoca unha determinada enfermidade xenética (como a anemia falciforme ou a proxeria, por exemplo) , polo que corrixir ese cambio permitiría curala. David R. Liu preséntanos nesta charla unha ferramenta desenvolvida no seu laboratorio (chamada “edición de bases”) que permite editar o noso ADN corrixindo determinadas mutacións puntuais. A investigación médica está a avanzar neste terreo e na actualidade xa hai científicos que están probando estes “editores de bases” en animais para corrixir mutacións puntuais que causan enfermidades xenéticas humanas.
Tradución ao galego de Adrián Regueira-López.


David R. Liu    AUTORÍA
22/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    Portugués    LINGUA
Secundario    Universitario    NIVEL DE ENSINO