Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I.
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Coordinación Ermelindo Portela Silva. Dirección María del Carmen Pallares Méndez. Dirección 1988