Portada de  Raiola
Raiola Método de piano
Antonio Cerviño. Autoría 2006
Polas catro témporas Colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego (1992-1999)
Antonio Fraguas. Autoría Xosé López García. Edición Rosa Aneiros. Edición Daniel Salgado. Edición 2006
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Manuel Álvarez Torneiro. Autoría 2006
Ordo prophetarum Drama litúrxico do século XII
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición Ramón Villares. Edición 2006