Portada de  Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 1991
Portada de Los nacionalismos en la España de la II República
Los nacionalismos en la España de la II República
Xusto G. Beramendi. Coordinación Ramón Máiz Suárez. Coordinación Pedro Arjona. Ilustración 1991
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra E unha guía sucinta
Xosé Filgueira Valverde. Autoría 1991
Cancioeiro da poesía céltiga
Julius Pokorny. Autoría Celestino Fernández de la Vega. Tradución Ramón Piñeiro. Tradución 1991
Lindeiros da Galeguidade I : Actas do Simposio de Antropoloxía
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación José Antonio Fernández de Rota. Coordinación 1991