Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario Do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
José Rubia Barcia Unha vida contada
José Manuel González Herrán. Edición 2014