Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares A semente aquecida da palabra
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
Portada de  Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Cantigas de Santa María [Ed. en cartoné con estoxo]
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Portada de  Cantigas de Santa María
Cantigas de Santa María
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Henrique Monteagudo. Edición 2003
Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
A nosa fala Bloques e áreas linguísticas do galego
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Parando a marea negra
Marilar Aleixandre. Guión Fran Bueno. Ilustración 2003
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003