Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Ricardo Portela. De gaiteiro a gaiteiro. Vivencias, transcricións e análise
Carlos Núñez. Autoría Claudio Martínez Paiva. Asesoramento Fernando Fraga. Colaboración 2020
Andrés Gaos Obras para piano e violín e piano. Gravacións históricas
Andrés Gaos. Música. Composición Andrés Gaos. Música. Interpretación 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020