A constitución de 1812 en lingua galega Estudos, textos e bibliografía
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Base bibliográfica da emigración galega
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección Marcelino Fernández Santiago. Coordinación 1997