Tecnoloxía tradicional Dimensión patrimonial. Valoración antropolóxica
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1996
Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val de Ancares
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Clodio González Pérez. Autoría X. Pena Sanz. Ilustración Antonio Fraguas. Limiar 1996
Portada de A prensa galega de inmigración en Uruguai
A prensa galega de inmigración en Uruguai
Carlos Zubillaga. Autoría 1996
Portada de  Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Composición Federico García Lorca. Autoría 1996
Portada de  Luís Seoane
Luís Seoane Textos sobre arte
Luís Seoane. Autoría Lino Braxe. Compilación Xavier Seoane. Compilación 1996
Estudios Migratorios N.º 2 (decembro de 1996)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición 1996
Portada de  Documentos da catedral de Ourense
Documentos da catedral de Ourense
Emilio Duro Peña. Compilación 1996
As augas de Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 1996
Portada de  Ramón Cabanillas.
Ramón Cabanillas. Centro Galego de Madrid, 1964
Ramón Cabanillas. Obxecto de estudo Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de  Orixe e formación da cidade de Ourense.
Orixe e formación da cidade de Ourense. Conferencia inagural: 6-IV-1968
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996