Portada de  Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
Estudios Migratorios N.º 10 (decembro 2000)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela (etnohistoria, etnomusicoloxía, etnografía)
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Xosé Manuel González Reboredo. Comisariado Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Comisariado 2002