No desterro
Ramón Cabanillas. Autoría 2022
Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos. Autoría 2022
As Irmandades da Fala no seu tempo : perspectivas cruzadas
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
O soño cubano da emigración galega
Xosé M. Núñez Seixas. Comisariado María Xosé Porteiro García. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2020
Cómo se llega a millonario
Miguel Bendamio. Autoría Xosé M. Núñez Seixas. Estudo introdutorio 2020