Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To) Transcrición
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Imaxes de Galicia 72 xilografías orixinais
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010
Portada de  Sobre Arriola
Sobre Arriola
Rafael Úbeda. Textos Luís Mera. Textos Joám Trillo. Textos 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 1 (2010)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. II, N.º 2 (2009)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. II, N.º 1 (2009)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
O sabor das mazás
Marilar Aleixandre. Guión Fran Bueno. Ilustración Rafael Tojo Sierra. Documentación Rafael Tojo Sierra. Asesoramento 2010
Cartas de poeta De Uxío Novoneyra a Ramón piñeiro (1953-1972). Textos orixinais
Uxío Novoneyra. Autoría Luís Cochón. Edición Luís Alonso Girgado. Edición Alexandra Cillero Prieto. Colaboración Élida Abal Santorum. Colaboración 2010
Cartas de poeta De Uxío Novoneyra a Ramón piñeiro (1953-1972). Transcrición e notas
Uxío Novoneyra. Autoría Luís Cochón. Edición Luís Alonso Girgado. Edición Alexandra Cillero Prieto. Colaboración Élida Abal Santorum. Colaboración 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume VI: 1923-1927)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume V: 1918-1922)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010