Vivir no solo [Edición chinés]
Marilar Aleixandre. Guión Fran Bueno. Ilustración María Teresa Barral. Documentación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Documentación Montserrat Díaz Raviña. Coordinación 2020
Chronmy Glevy
Marilar Aleixandre. Guión Fran Bueno. Ilustración María Teresa Barral. Documentación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Documentación Montserrat Díaz Raviña. Coordinación 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020] = Dramaturgias Itinerantes
Clara Gayo. Autoría Cláudia Lucas Chéu. Autoría 2020
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Andrés Comerma O enxeñeiro adiantado ao seu tempo
Antonio Muñoz Comerma. Autoría Pedro Merino Gómez. Autoría María Ángeles Muñoz Crego. Autoría 2020
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020