Portada de  Anna Turbau
Anna Turbau Galicia 1975-1979
Anna Turbau. Fotografía 2017
Chucurruchu
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
Ramón Villares. Edición Alejandro Viana Esperón. Obxecto de estudo Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral (De fácil comprensión)
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017