Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
Portada de  Pazo de Raxoi
Pazo de Raxoi Proxecto de rehabilitación para a sede do Consello da Cultura Galega
Manuel Fraga. Autoría Pedro de Llano Cabado. Textos 1995
Portada de  Lugar, memoria e proxecto
Lugar, memoria e proxecto Galicia 1974-1994
Miguel Ángel Baldellou. Comisariado 1995
Portada de  Arquitectura moderna en Galicia
Arquitectura moderna en Galicia
Miguel Ángel Baldellou. Autoría 1995
Portada de  Torres e castelos de Galicia
Torres e castelos de Galicia
Vari Caramés. Fotografía 1994
Portada de  Galicia: un centro de arte contemporánea a debate
Galicia: un centro de arte contemporánea a debate Actas do I Simposio celebrado en Santiago de Compostela, en 1993
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección Juan de Nieves. Coordinación 1993
Portada de  Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota. Autoría Pedro de Llano Cabado. Coordinación Pilar Corredoira. Coordinación Alejandro de la Sota. Textos J. Manuel Gallego. Textos Margarita Neira. Tradución 1990