Prosa galega 1936-1976

Incorporación a Proxector: 18/11/2021

Vídeo didáctico (8´ 59´´), elaborado por Nee Barros Fernández, no que nos ofrece un resumo dun dos temas incluídos no temario de literatura galega de 2º de bacharelato, elaborado como apoio didáctico ao alumnado que ten que preparar a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU). O tema tratado é a prosa galega do período que vai de 1936 a 1976, centrándose concretamente nestes catro autores: Álvaro Cunqueiro e o seu realismo máxico; Eduardo Blanco Amor e o seu realismo social; Ánxel Fole e o seu realismo popular; e Xosé Neira Vilas e o seu realismo rural.

Nee Barros Fernández    AUTORÍA
18/11/2021
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Secundario    NIVEL DE ENSINO