Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
ANTONIO CAZORLA E ADRIAN SHUBERT
A inmigración española en Canadá: unha visión de conxunto
JESÚS JAVIER ALONSO CARBALLÉS
O éxodo infantil na Guerra Civil. O caso dos nenos vascos expatriados en Francia e Bélxica
GUISELLE MARÍN ARAYA
Españois na cidade de San Xosé a fins do século XIX e principios do XX
ADAM WALASZEK
Traballadores poloneses nos Estados Unidos (1880-1925): de labregos a poloneses
AXEL KREIENBRINK-HERRERO
Aspectos da inmigración española, portuguesa e iberoamericana en Alemaña
MARCELINO XULIO FERNÁNDEZ SANTIAGO
Unha visión da actividade dos nacionalistas galegos en 1950 desde Bos Aires
Título Estudios Migratorios N.º 10 (decembro 2000)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Autoría Jesús Javier Alonso Carballés
Antonio Cazorla
Marcelino Fernández Santiago
Axel Kreienbrink Herrero
Guiselle Marín Araya
Adrian Shubert
Adam Walaszek
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 2002
Edición 1ª edición
Descrición física 186 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C 2721-2002
CCG. Signatura CCG 2000 176
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR