Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista
José Antonio Redondo López. Edición Juan Manuel Lema Rodicio. Edición 2023
Foro Patrimonio e Sociedade Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro 2019-2021
Rebeca Blanco-Rotea. Edición Teresa Nieto Freire. Edición Cristina Sánchez-Carretero. Edición 2021
Anuario de Estatísticas Culturais 2006
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Xaime Subiela. Equipo técnico 2008
Anuario de estatísticas culturais 2007
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Elena Gómez Quintela. Equipo técnico 2008
Portada de  Raiola
Raiola Método de piano
Antonio Cerviño. Autoría 2006