Portada de Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Ángel Rodríguez González, Edición. Xosé Armas Castro, Edición. 1992
Portada de Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
Ángel Rodríguez González, Edición. María Pilar Rodríguez González, Colaboración. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América Unha contribución bibliográfica
María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Pilar Freire Esparís, Dirección. Abel Losada Álvarez, Dirección. 1992
Portada de Galicia y América
Galicia y América Cinco siglos de historia
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia e América
Galicia e América Cinco séculos de historia
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Portada de Galicia and America
Galicia and America Five centuries of history
María Xosé Rodríguez Galdo, Comisariado. María Xosé Rodríguez Galdo, Dirección. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Comisariado. 1992
Autopoética, 1935 Bouza Brey
Fermín Bouza Brey, Autoría. 1992
Odisea
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1992
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor, Autoría. 1992
Portada de Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX
Pegerto Saavedra Fernández, Edición. Ramón Villares, Edición. 1991
Portada de Los nacionalismos en la España de la II República
Los nacionalismos en la España de la II República
Xusto G. Beramendi, Coordinación. Ramón Máiz Suárez, Coordinación. Pedro Arjona, Ilustración. 1991
Portada de O arquivo do Museo de Pontevedra
O arquivo do Museo de Pontevedra E unha guía sucinta
Xosé Filgueira Valverde, Autoría. 1991
Cancioeiro da poesía céltiga
Celestino Fernández de la Vega, Tradución. Ramón Piñeiro, Tradución. Julius Pokorny, Autoría. 1991
Lindeiros da Galeguidade I : Actas do Simposio de Antropoloxía
José Antonio Fernández de Rota, Coordinación. Xosé Manuel González Reboredo, Coordinación. 1991
Portada de Lindeiros da galeguidade
Lindeiros da galeguidade
José Antonio Fernández de Rota, Dirección. 1990
Ilíada
Homero, Autoría. Evaristo de Sela, Tradución. 1990
Portada de Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón, Dirección. Rita Martín Sánchez, Colaboración. Aurora Vázquez Anciros, Colaboración. Xosé Luis Castro de Paz, Colaboración. 1990
Portada de Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares, Coordinación. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. 1990
Portada de A arte galega
A arte galega Estado da cuestión
Manuel Castiñeiras, Coordinación. Juan M. Monterroso, Coordinación. María Luisa Sobrino Manzanares, Asesoramento. 1990
Portada de Alejandro de la Sota, arquitecto
Alejandro de la Sota, arquitecto
J. Manuel Gallego, Textos. Alejandro de la Sota, Autoría. Alejandro de la Sota, Textos. Pedro de Llano Cabado, Coordinación. Pilar Corredoira, Coordinación. Margarita Neira, Tradución. 1990
Portada de Identidade e territorio: centenario de Otero Pedrayo
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Javier Río Barja, Autoría. V. Magdalena Vidal, Colaboración. 1990