Neste estudo achégase información sobre equipamentos, infraestrutura, actividade e recursos das bibliotecas galegas coa fin de coñecer a súas principais características e valorar a súa evolución. O ámbito de estudo constitúeno todas as bibliotecas galegas, calquera que sexa a súa dependencia administrativa, coa excepción das bibliotecas privadas que non faciliten o acceso ao público en xeral, e as escolares.
A información principal procede de dúas fontes estatísticas. A principal é a Estadística de Bibliotecas do Instituto Nacional de Estadística que se leva a cabo dende 1959. A outra fonte consultada é a Estatística de Bibliotecas da Xunta de Galicia. O resto de fontes de información proceden do Ministerio de Cultura y Deportes, do Instituto Galego de Estatística e do Instituto Nacional de Estadística.
Título bibliotecas galegas, As
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Descrición física 8 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal Carece
Colección Datos & Informes
Materias
Áreas
Código QR
qr code