O I Congreso Internacional de Arquitectura Institucional, promovido polo Consello da Cultura Galega, celebrado en Santiago de Compostela do 14 ao 17 de marzo de 1990, pretendeu xogar un papel dinamizador entre profesionais da arquitectura e da política nun debate sobre o proceso de renovación da arquitectura, que aparece moi ligado á actividade das institucións a través das obras públicas.
Este volume recolle as intervencións da xornada dedicada á situación da arquitectura institucional no noso país, o catálogo da exposición que o Consello organizou con motivo do encontro e unhas conclusións do Congreso que poderán ser de grande utilidade e servir como elemento de reflexión para avanzar na consecución dunha arquitectura pública definida desde unha perspectiva culta, rigorosa e respectuosa cun país, cunhas xentes e cun tempo.
Título Actas do Congreso Internacional de Arquitectura Institucional
Volume I
Coordinación Pedro de Llano Cabado
Autoría Rafael Baltar Tojo
María Carreiro
Xan Casabella
Xosé Manuel Casabella López
Pilar Corredoira
Andrés Fernández-Albalat Lois
J. Manuel Gallego
Pedro de Llano Cabado
Cándido López González
Xosé Lois Martínez Suárez
Carlos Meijide
Felipe Peña
Manuel Pena Rodríguez
César Portela
Andrés Reboredo
Iago Seara Morales
María Luisa Sobrino Manzanares
Xavier Suances
Javier Vizcaíno Monti
Introdución Pedro de Llano Cabado
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1991
Edición 1ª edición
Descrición física 112 p. ; 29 cm.
ISBN 84-87172-64-4
Depósito Legal C. 157-1991
CCG. Signatura CCG 1991 25
Materias
Código QR
qr code